VietnameseEnglish (United Kingdom)
HomeAbout usProductsNews & EventsAbout cashewsRecruimentContact us

Products

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 ( Tài liệu trước Đại hội)

  1. Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2021 (dự thảo)
  2. Các Tờ Trình
  3. Chương trình đại hội
  4. Quy chế làm việc tại đại hội

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021( Tài liệu ngay sau khi kết thúc Đại hội)

  1. Quyết nghị
  2. Biên bản đại hội

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÁNG 10-2021

Tài liệu xin ý kiến cổ đông tháng 10-2021

1. Biên bản kiểm phiếu

2. Nghị Quyết HĐQT

Page 2 of 3

2

Special Products

Grade DW
Grade DW
Soya beans
Soya beans
Grade W450
Grade W450
Grade W320
Grade W320
Roasted Cashew Nuts with salt (PET jar 250g)
Roasted Cashew Nuts with salt (PET jar 250g)
Grade W240
Grade W240

Copyright©2010 Vinalimex J.Co Hochiminh City
Add.: 458B Nguyen Tat Thanh Street,  Ward 18, District 4, HCMC, Vietnam
Tel.: +8428 39408357 - Fax: +8428 39410073 - Email: kha.vinalimex@gmail.com